مطالب اورژانس پیش بیمارستانی

Read more +28 آبان 1399 By admin in Cardiopulmonary Resuscitation, Disasters and Emergencies Health, Hospital Accreditation, Hospital Emergency Care, احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا, مراقبت های ویژه

پوسترهای جدید احیاء قلبی- ریوی بر اساس گایدلاین ۲۰۲۰ انجمن قلب آمریکا

Read more +12 آبان 1399 By admin in Cardiopulmonary Resuscitation, First Aid, Hospital Accreditation, Hospital Emergency Care, Intensive and Critical Care, Prehospital Emergency Care, احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه

اینفوگرافی های تغییرات گایدلاین احیاء قلبی-ریوی ۲۰۲۰ (AHA 2020 CPR&ECC Guidelines)

Read more +06 مهر 1399 By admin in Cardiopulmonary Resuscitation, Disasters and Emergencies Health, First Aid, Hospital Accreditation, Hospital Emergency Care, Infection Prevention and Control, Intensive and Critical Care, Prehospital Emergency Care, احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, دسته‌بندی نشده, سلامت در حوادث و بلایا, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه, مقالات

دانلود محصولات آموزشی (اسلاید، پوستر، کتاب، پادکست، فیلم)

Read more +07 خرداد 1399 By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه, مقالات

پاسخ علمی به چند سئوال مهم و کاربردی درباره بیماری كوويد١٩

Read more +19 اسفند 1398 By admin in احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه, مقالات

راهنماها و دستورالعمل های آموزش عمومی و تخصصی در مورد کرونا ویروس جدید(COVID-19)

Read more +17 دی 1397 By admin in اخبار, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا

طراحی کارت تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در کشور

Read more +12 خرداد 1397 By admin in اخبار, اورژانس, اورژانس پیش بیمارستانی

تکنیک خلاقانه برای بیحرکت سازی شکستگی لگن در مصدومین ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی

Read more +23 بهمن 1394 By admin in اخبار, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی

مصاحبه با نشریه یک یک پنج تنها نشریه تخصصی اورژانس در ایران

Read more +24 آبان 1394 By admin in احیای قلبی- ریوی, اخبار, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی

پوسترهای جدید احیای قلبی ریوی بزرگسالان، کودکان و نوزادان بر اساس گایدلاین انجمن قلب آمریکا

Read more +27 آبان 1393 By admin in اخبار, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا

نقش سیستم فوریت های پزشکی و اورژانس ۱۱۵ در آمادگی و پاسخ به بیماری ویروس ابولا

Read more +06 آبان 1393 By admin in اخبار, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا

كارگاه ملی ترياژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه

TOP