online slots malaysia

کارگاه حمایت های حیاتی سطح 1 (Basic life Support)

این دوره با هدف آموزش مهارت های پایه و كسب دانش و مهارت عملي فراگیران در زمينه حمایت های حیاتی پایه در گروه­هاي سني مختلف، انجام مانورهاي برطرف كردن انسداد راه هوايي و استفاده صحيح و مناسب از دستگاه دفيبريلاتور خارجي خودكار (AED) طراحی شده است.

پزشکان

پرستاران

پیراپزشکان

  • حمایت های حیاتی پایه در بزرگسالان، كودكان و شیرخواران
  • برخورد با انسداد راه هوايي در گروه¬هاي سني مختلف
  • انجام مانورهاي مناسب براي برطرف كردن انسداد راه هوايي (FBAO)
  • فشردن قفسه سینه و برقراری تهويه مصنوعي به صورت عملی در حين احياء
  • استفاده از دستگاه دفيبريلاتور خارجي خودكار(AED)
  • نمایش فیلم
  • ایفای نقش
  • بیان سناریو و کار عملی و انجام مهارت ها بر روی مانکن

مدت زمان دوره عملی 4 ساعت می¬باشد.

TOP