online slots malaysia

کارگاه حمایت های حیاتی سطح 2 (Advance Cardiac life Support)

این دوره با هدف آموزش مهارت های  پیشرفته حیات و كسب دانش و مهارت عملي در زمينه حمایتهای پيشرفته احياء قلبي ريوي و آشنایی با الگوریتم های آن، شناسايي انواع ديس ريتمي­هاي قلبي و نحوه درمان آنها، شناخت داروهاي مورد استفاده در احياء و نحوه استفاده صحيح از آنها، برخورد با ایست تنفسی و انواع روشها و تکنیک های اداره راه هوايي در حين احياء، آشنايي با دفيبريلاتور و نحوه بكارگيري صحیح از آن طراحی شده است.

 • پزشکان متخصص
 • پزشکان عمومی
 • پرستاران
 • مروری بر حمایت های حیاتی پایه و انجام CPR
 • مدیریت راه هوایی
 • گرفتن صحیح و تفسیر نوار قلب
 • کار با مانيتورهای قلبی و تشخيص درست دیس ریتمی شایع
 • اعمال شوک الکتریکی موثر
 • برخورد با ایست قلبی بدون نبض
 • برخورد با تاکیکاردی پایدار و ناپایدار
 • برخورد با برادیکاردی
 • برخورد بالینی با سندرم حاد کرونر، سکته مغزی، تروما، شوک آنافیلاکسی
 • نمایش فیلم
 • ایفای نقش
 • بیان سناریو
 • آموزش مشکل مدار
 • کار گروهی و انجام مهارت ها بر روی مانکن

مدت زمان دوره عملی 6 ساعت می¬باشد.

TOP