مطالب اعتباربخشی بیمارستانی

Read more +28 آبان 1399 By admin in Cardiopulmonary Resuscitation, Disasters and Emergencies Health, Hospital Accreditation, Hospital Emergency Care, احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا, مراقبت های ویژه

پوسترهای جدید احیاء قلبی- ریوی بر اساس گایدلاین ۲۰۲۰ انجمن قلب آمریکا

Read more +12 آبان 1399 By admin in Cardiopulmonary Resuscitation, First Aid, Hospital Accreditation, Hospital Emergency Care, Intensive and Critical Care, Prehospital Emergency Care, احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه

اینفوگرافی های تغییرات گایدلاین احیاء قلبی-ریوی ۲۰۲۰ (AHA 2020 CPR&ECC Guidelines)

Read more +06 مهر 1399 By admin in Cardiopulmonary Resuscitation, Disasters and Emergencies Health, First Aid, Hospital Accreditation, Hospital Emergency Care, Infection Prevention and Control, Intensive and Critical Care, Prehospital Emergency Care, احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, دسته‌بندی نشده, سلامت در حوادث و بلایا, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه, مقالات

دانلود محصولات آموزشی (اسلاید، پوستر، کتاب، پادکست، فیلم)

Read more +07 خرداد 1399 By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه, مقالات

پاسخ علمی به چند سئوال مهم و کاربردی درباره بیماری كوويد١٩

Read more +19 اسفند 1398 By admin in احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا, کمک های اولیه, مراقبت های ویژه, مقالات

راهنماها و دستورالعمل های آموزش عمومی و تخصصی در مورد کرونا ویروس جدید(COVID-19)

Read more +01 تیر 1398 By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا

تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه

Read more +30 خرداد 1398 By admin in احیای قلبی- ریوی, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس

Broselow Pediatric Emergency Tape

Read more +28 خرداد 1398 By admin in اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی

دوره آموزشی تازه های پرستاری اورژانس

Read more +14 اردیبهشت 1398 By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

راند و بازديدهاي باليني آموزشي در محور پيشگيري و كنترل عفونت

Read more +07 اردیبهشت 1398 By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

منابع اطلاعاتی مفید مرتبط با پیشگیری و کنترل عفونت

Read more +11 اسفند 1395 By admin in اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا, مقالات

تدوین نقشه راه آمادگی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوادث و بلایا

Read more +27 دی 1394 By admin in اعتباربخشی بیمارستان, سلامت در حوادث و بلایا

کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان

TOP