online slots malaysia

دانلود اسلایدها و پادکست های وبینار پایش های تنفسی در بیماران کووید۱۹(Respiratory Monitoring in COVID-19 Patients)

200,000تومان

محتوی بسته آموزشی:

  • معرفی انواع پایش های تنفسی استاندارد در بیماران کووید19 در بخش های بستری و مراقبت ویژه
  •  پالس اکسیمتری(SPO2) در بیماران کووید19
  • کاپنومتری، کاپنوگرافی و تفسیر اشکال مختلف امواج آن در بیماران کووید19
  • تفسیرگازهای خون شریانی (ABG) در بیماران کووید19
TOP