online slots malaysia

دانلود اسلایدها و پادکست های وبینار حمایت حیاتی پیش بیمارستانی تروما (PHTLS 2020)

400,000تومان

 محتوی آموزشی محصول:

 • مقدمه، اهمیت موضوع و بیان اصول طلایی در مراقبت های پیش بیمارستانی تروما
 • پیشگیری از آسیب
 • ارزیابی و مدیریت مصدومین ترومایی (مدیریت صحنه، فیزیک تروما، مدیریت راه هوایی، تهویه و شوک)
 • نحوه انجام ارزیابی اولیه و ثانویه در مراقبت های پیش بیمارستانی تروما
 • آسیب های سر، صورت و گردن
 • آسیب های قفسه سینه
 • آسیب های شکم و لگن
 • آسیب های ستون مهره ها
 • آسیب های عضلانی- اسکلتی
 • سوختگی
 • آسیب های محیطی
 • تروما در گروه های ویژه (کودکان، سالمندان و زنان باردار)
TOP