دانلود اسلایدها و پادکست های وبینار پایش های مهم در بیماران بخش های مراقبت ویژه

100,000تومان

محتوی آموزشی محصول:

  • معرفی و بیان اهمیت انواع پایش های مهم و استاندارد در بیماران بخش های مراقبت ویژه
  • تعاریف اصطلاحات پرفیوژن، همودینامیک، اکسیژناسیون، تهویه، تنفس و…
  • پایش همودینامیک تهاجمی و غیر تهاجمی در بیماران بخش های مراقبت ویژه
  • نحوه اندازه گیری فشار ورید مرکزی(CVP)، فشار وج شریان ریوی(PAWP) و فشارخون داخل شریانی(Intra Arteria BP )، تفسیر امواج آنها و انجام مراقبت های ضروری
  • پارامترهای پیشرفته پایش همودینامیک
  •  پایش تنفسی در بیماران بخش های مراقبت ویژه
  • پالس اکسیمتری(SPO2) و تفاوت آن با SaO2 در نتایج گازهای خون شریانی
  • کاپنومتری، کاپنوگرافی و تفسیر اشکال مختلف امواج آن در بیماران بخش های مراقبت ویژه
  • سایر پایش های ضروری در بیماران بخش های مراقبت ویژه

 

TOP