online slots malaysia

دکتر امیر سالاری

دکتر سالاری متخصص سلامت در بلایا و فوریت ها و مدیریت آموزشی، مدرس اورژانس و مراقبت ویژه در کشور و در حال حاضر مسئول و مدرس مرکز مهارت های بالینی در معاونت امور دانشگاهی مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) می باشد. ایشان 22 سال سابقه کار بالینی، آموزشی، مدیریتی و اجرایی در اورژانس پیش بیمارستانی کشور، بیمارستان های دانشگاهی، خصوصی و وزارت بهداشت را دارد.

وی در زمینه­ های سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت دوره ­های آموزشی، پیشگیری و کنترل عفونت، اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، مراقبت های ویژه، احیای قلبی- ریوی و انواع دوره های استاندارد حمایت های حیاتی، اورژانس و فوریت های پزشکی، کمک های اولیه، مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ها و مراکز درمانی و اعتباربخشی بیمارستانی، ضمن ارائه خدمات مشاوره­ای، دوره ­های آموزشی مختلفی را نیز طراحی، تدوین و در سراسر کشور برگزارمی نماید.

 همچنین ایشان نویسنده و مؤلف کتب و مقالات علمی و طراح پوسترهای آموزشی متعددی در این فیلدهای تخصصی در کشور می باشد.

ایشان علاوه بر سوابق مختلف کار بالینی، مسئولیت­های اجرایی و آموزشی متعددی را عهده دار بوده و ضمن عضویت و همکاری آموزشی با دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن های تخصصی علمی در طی این سال ها، افتخاراتی را نیز کسب کرده است.

برخی از این موارد شامل: دبير كميته مدیریت خطر حوادث و بلایا مجتمع بيمارستانی امام خميني (ره)، سوپروايزر آموزشي و باليني مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)، کارشناس ارشد آموزش واحد آموزش اورژانس115 تهران،  همکار و مدرس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، مدرس و مشاور پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان های کشور، عضو و مدرس انجمن کنترل عفونت ایران، نماينده وزارت بهداشت در مديريت بحران شهرداري منطقه 6 تهران، دبیر علمي انجمن فوريت هاي پزشكي ايران، بنیان گذار و دبیر علمي دوره مراقبت های پیش بیمارستانی تروما در ایران، عضو و مدرس انجمن علمی پرستاران قلب ایران، عضو هیئت  علمی و اجرایی کمیسیون مشترک انجمن های علمی در زمینه احیاء، مدرس رشته فوريت هاي پزشكي در دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي، ايران و تهران، مدرس رشته فوريت هاي پزشكي و پرستاري نظامي در دانشكده پرستاري و مامايي بقيه ا... و ارتش، همکاری به عنوان مدرس برای دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد تغذیه در بحران با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، همکاری آموزشی و تدریس در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور علمي و همكاري در زمينه طراحي و تجهيز آمبولانس و تجهيزات پزشكي با شركت هاي معتبر، مدرس و مجري طرح جامع كمك هاي اوليه دانشگاه تربيت مدرس، نفر اول اولین المپیاد فوریت های پزشکی در کشور، نفر اول آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1390 در رشته سلامت در بلایا و فوریت ها و منتخب کشوری به عنوان پیشگام حوزه پیشگیری و کنترل عفونت در نظام سلامت ایران در سال 98

TOP