تماس با دکتر

آدرس

تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره، معاونت امور دانشگاهی، مرکز مهارت های بالینی

شماره تلفن

02161192842

شماره موبایل

09124065510

تماس با دکتر

TOP