احياء قلبي- ريوي : تغییر موضع انجمن قلب آمریکا
   
 
 
   
 

پس از تحقیقات گسترده در دانشگاه آریزونا وگروه تحقیقات احیاء در مرکز قلب سارور سرانجام انجمن قلب آمریکا  با انتشار مقاله ای این دستورالعمل را منتشر کرد که در موارد ایست قلبی ناگهانی در خارج از بیمارستان با منشا قلبی شاهدان آموزش دیده و یا آموزش ندیده باید پس از فعال کردن اورژانس با شماره ۹۱۱ ماساژو قلبی پیوسته و موثر و بدون وقفه ای را تا زمان رسیدن پارامدیکها  بدون اینکه تنفس دهان به دهان را انجام دهند اعمال کنند . این در حالی بود که در دستورالعملهای قبلی احیاء همچنان تاکید بر همراه بودن ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی برای این قربانیان بود. این تغییرات به خاطر تلاش چشمگیر دکتر اوی وگروه تحقیقاتی او در دانشگاه آریزونا صورت گرفت.

 

 

 

 

 University of Arizona Sarver Heart Center CPR Research Group

Sanders,  Ewy,  Berg,  Hilwig,  Kern
 
 
 
 
 
با عضویت در وب سایت به تمامی بخش های وب سایت دسترسی داشته باشید!
 
   
 
 
   
 
 • مطالب آموزشی در ارتباط با اورژانسهای فصل ...
 • نکات آموزشی آنفولانزای جدید نوع H1N1
 • روشهای ایجاد تحریک دردناک در بیماران
 • طراحی و تدوین الگوریتم تریاژ بیمار تروما ...
 • پنوموتراکس و هموتراکس
 •  
     
   
   ( امتيازها: 7)
  نظرات (292)  چاپ
   
   
  # 1 نویسنده: Action DVD Movies
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  I am TMQ, I would like to share you with: However you feel, Watching The Wire DVD Set is the beat way to spend your time. When you were upset you could watch the comedy Star Trek Original DVD that would makes you happy. When you hang out with your girlfriend or boyfriend you could watch the romantic Boxed Sets that would increase your relation. Watching Heroes Box Set not only is the way to waste your time, but you also can learn from it. For example if you want to learn Chinese and you can learn Chinese by watching Chinese Buy Disney DVDs . For me, Davina Mccall Fitness DVD is so important in my life. I like to collect the DVD For Sale from every country. But my favorite Disney DVD Movies is American TV series and movies. As we all know American have the best technology, directors and actors. Thought time is precious, sometimes you would be bored. Therefore Lost On DVD Is the best way to waste your time
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 2 نویسنده: porvozik
     
   
   
     
     گروه: عضو سايت
  تاریخ عضویت: 17.10.1389
  Да нет. Был материал Юрки о творчестве Jon Paul , здесь же на АльДее, а у меня мама любит это дело, так, что видел подобные книжки не раз. Очень похоже по стилю и настроению, вот и использовал.
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 7 نظر پاسخ    
   
   
  # 3 نویسنده: GunJully
     
   
   
     
     گروه: عضو سايت
  تاریخ عضویت: 16.11.1389
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 19 نظر پاسخ    
   
   
  # 4 نویسنده: GunJully
     
   
   
     
     گروه: عضو سايت
  تاریخ عضویت: 16.11.1389
  Всё в тему. Особенно в тепере?нии дни. 1+1
  ____________________________________________
  календарь
  системы водоснабжения для дачи
  мобильный клиент вконтакте cbv,bfy.
  Напитки
  спагетти с мясом
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 19 نظر پاسخ    
   
   
  # 5 نویسنده: kulibinans
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  ? пробивает, умные мысли в комментах. Ну что ж.. ждем анонса нового сервиса)
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 6 نویسنده: dearalison
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  Nice post,bro.Thanks for sharing.By the way, I want to buy digital product,but I don't know how to choose. Can you help me to select one? Here is the three products:A7272+ Wifi GPS
  A9191 Wifi GPS
  H7300 3G
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 7 نویسنده: insulators for sale
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  به امید برخی از کمک به از amirsalari.ir دریافت خواهید کرد اگر من هر گونه سؤال داشته باشند.
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 8 نویسنده: Accessories
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  Great article I have ever see.Bro, I have a trouble by choosing such product. Can you help me to choose? Here is the product list: Sport purse
  Functional bags
  Laptop bag
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 9 نویسنده: dsdfownjacket
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --

  Down Jacket
  Of course, when it comes to quality, the safest bet are brands that specialize in the manufacturing of high-resistance sporting apparels and accessories.
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 10 نویسنده: Lynda
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  prozac 5627 cialis ielayp
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 11 نویسنده: Jaylene
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 12 نویسنده: Takeo
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  buy prozac pills siouf cipro zjprqn
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 13 نویسنده: Mickey
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  viagra 42968 nexium 090
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 14 نویسنده: escort service Paris
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  من قطعا مورد نظر برای ارائه یک مفهوم سریع از شما به خاطر راهنمایی های خوب و نکات شما در حال ارسال در amirsalari.ir تشکر شده است . اینترنت من وقت گیر به نظر می رسد در حال حاضر شده است با استراتژی های مفید پاداش به تبادل با خانواده و دوستان من است . من می خواهم ادعا می کنند که ما در واقع خوانندگان واقعا پر برکت ساکن در یک جامعه مفید فوق العاده با برخی از افراد بزرگ با نقاط روشنگری . من واقعا احساس می کنید واقعا سپاسگزار صفحه وب برای کشف و به آینده بهبسیاری از لحظات سرگرم کننده اضافی در خواندن حق در اینجا به نظر می رسد . با تشکر دوباره یک معامله خوب برای یک معامله خوب از همه چیز است . بهترین آرزوها
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 15 نویسنده: Hollie
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 16 نویسنده: Karcy
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 17 نویسنده: Chelsi
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 18 نویسنده: Raynes
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 19 نویسنده: Kailee
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 20 نویسنده: Kevlyn
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 21 نویسنده: Jaclyn
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 22 نویسنده: Gump
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 23 نویسنده: fake designer handbags
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  n had to wait about 100 pounds Joseph Smith designer handbags for sale says designer handbags for sale that he carried him and was chased for about 3 miles back to his house. No man fake designer handbags can carry 100 pound designer handbags for sale box discount designer handbags and replica designer handbags in be chased by two other men, and survive without being caught. He runs away jumping over fences? Obviously, Joseph Smith did not know replica handbags for sale how m...
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 24 نویسنده: escortes paris
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  من واقعا می خواستم برای ارسالکلمه کوچک می گویند با تشکر از شما برای نقاط فوق العاده که شما در حال نوشتن بر روی amirsalari.ir . وقت گیر مراجعه به اینترنت در پایان با ایده های بسیار خوب افتخار به تبادل با پالس (PALS) من . من می خواهم اکسپرس است که بسیاری از بازدید کنندگان سایت ما در واقع به شدت به وجود یک جامعه قابل توجهی با بسیاری از افراد دوست داشتنی با نقاط مفید برخوردار شده است . من احساس می کنم واقعا خوش شانس به صفحه وب شما استفاده کرده اند و به دنبال به جلو به بسیاری از بیشتر سرگرم کننده لحظات خواندن اینجا . با سپاس فراوان دوباره برای بسیاری از چیزها است . برای شما آرزوی شانس
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 25 نویسنده: Lanonarve
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  ????? ???? ????? ??? ?????? » Amir Salari website qaljpg kciuipv akhzhz <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#8605">abercrombi
  e paris</a> jfrswdgx <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin femme</a> kdgwcnl avjte
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 26 نویسنده: decy
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  If you would like hermes bags positioned on wrist watches as part of your calming or maybe sparetime in your house, you can attempt hermes handbags this specific leisure time view that might avoid h2o completely. Moreover, you will find great deal of hermes replica various coloured wrist watches that you can enhance various kind’s clothing. In addition, these kinds of hermes replica bags swiss replica watches will never price your own personal a whole lot money, mainly because a lot of them hermes replica handbags can be extremely affordable.
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 27 نویسنده: genculteltele
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  vlpmhw gupyzh <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin pas cher</a> qadwkcsl <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#0881">air jordan soldes</a> vnjbwrv wrsdeok zmrtj ????? ???? ????? ??? ?????? » Amir Salari website gqdqfba <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">http://frpolo
  ralphlaurenensoldes.blogspot.com/</a> oybdnwat <a href="http://doudouneamonclairsonline.webnode.fr/">moncler</a>
  ; yywwxzum <a href="http://doudounesmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler</a> adbomoor
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 28 نویسنده: evodychodsege
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  ietov pfhkb pgife <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan pas cher</a> wmjovi ????? ???? ????? ??? ?????? » Amir Salari website bjelkdh <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">http://www.frczmoncla
  irsmagasinn.info/</a> onqzszt ljaln
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 29 نویسنده: Tartroutslorb
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  ????? ???? ????? ??? ?????? » Amir Salari website wocsfu gqfvwyt easijb <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots sale</a> qfgrbrs vqlpgxau <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd hair straighteners</a> fbkemjq jftva <a href="http://frzzadoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">doudoune moncler pas cher</a> zfuxwthi <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">polo ralph lauren outlet</a> syzlzfom <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry sale</a> ooriwplo
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  # 30 نویسنده: escort service dubai
     
   
   
     
     گروه: ميهمان
  تاریخ عضویت: --
  من شده است گشت و گذار آنلاین بیش از سه ساعت امروز ، با این حال من هر مقاله جالب مانند شما هرگز یافت نشد . این خیلی ارزش به اندازه کافی برای من است . شخصا ، اگر تمام صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان ساخته شده است محتوای خوب به عنوان انجام ، اینترنت خواهد بود خیلی بیشتر مفید تر از همیشه قبل از . برای شما آرزوی موفق باشید!
   
     
   
  نویسنده ی 0 مطلب و 0 نظر پاسخ    
   
   
  ارسال نظر
     
     
     
      

  Home        |       Register        |       RSS        |       Sitemap        |       Contact Us

  Copyright © 2009 shophost.ir. All rights reserved.